Dossier windmolens

Het waterschap Rijn & IJssel heeft zich ten doel gesteld om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarvoor is besloten om op de rioolwaterzuivering InnoFase bij de AVR in Duiven twee grote, maximaal 211 meter hoog, windturbines te plaatsen. Hiervoor is inmiddels een vergunningsprocedure opgestart.

Namens de inwoners van Lathum heeft de Dorpsraad samen met de Werkgroep Lathum en een aantal bewoners uit ons dorp overleg met het Waterschap over deze ontwikkeling. Wij zijn op voorhand niet tegen het plaatsen van windturbines maar maken ons grote zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid wanneer deze turbines zo dicht (320 meter en 500 meter) bij de schoorsteen van de AVR geplaatst worden. Graag zien wij deze turbines op een grotere afstand gerealiseerd.

Middels deze website houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.