NieuwsVoortgang windmolens

Ontwikkelingen rond de voorgenomen plaatsing van windturbines nabij de AVR

Zoals al in eerdere bijeenkomsten aangegeven zijn wij als dorpsraad nog steeds zeer betrokken bij de ontwikkelingen rond deze twee turbines. Gezien de positie zo dicht bij de schoorsteen van de AVR maken wij ons grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Lathum en directe omgeving.

Al geruime tijd hebben wij deze zorgen bij het waterschap en de gemeente Duiven, op wiens grondgebied de turbines gedacht zijn, onder de aandacht gebracht. Velen van jullie hebben ons daar geweldig in ondersteund bij de bijeenkomsten in Duiven.

Desondanks heeft de gemeente Duiven toch gemeend de omgevingsvergunning af te moeten geven, hetgeen inmiddels gebeurd is. Onze zorgen zijn hiermee zeker niet weggenomen, daarom zijn wij een procedure tegen de verleende vergunning bij de Raad van State (RvS) gestart.

Om ons bij te staan bij ons verweer bij de RvS is Zypp advocaten door ons in de hand genomen, vertegenwoordigd door Eelco de Jong. Dit kantoor heeft een ruime ervaring op dit gebied en ziet vooral kansen voor ons in de combinatie turbines en schoorsteen van de AVR.

Door het waterschap zijn ter onderbouwing van de aanvraag omgevingsvergunning een aantal onderzoeken uitgevoerd. Over deze onderzoeken hebben wij in verschillende stadia van het traject onze twijfels uitgesproken en zelfs verzocht aan het waterschap om daaraan fysiek mee te mogen werken. Helaas is dat nooit goed mogelijk gemaakt.

Ter onderbouwing van onze procedure bij de RvS is aan zeer gerenommeerde onderzoekers gevraagd een eigen onderzoek uit te voeren om de gevolgen van de turbines op de rookpluim van de schoorsteen van de AVR in beeld te brengen. In de eerste resultaten welke wij ontvangen hebben lijken onze zorgen, helaas, bewaarheid te worden.

Zoals jullie kunnen begrijpen vergt bovenstaande veel tijd en energie, en zijn er ook aanzienlijke kosten.

De eerste twee, tijd en energie, willen wij graag blijven verzorgen maar voor de kosten kunnen we zeker hulp gebruiken.

Daarom een tweeledige vraag aan de inwoners van Lathum:

  1. We zoeken inwoners met een rechtsbijstand verzekering. De kosten van bovenstaande kunnen bij deze verzekeringen verhaald worden. Wie daartoe bereid is kan contact opnemen met de secretaris van de dorpsraad, Jolande Aartsen, secretaris@dorpsraadlathum.nl
  2. Wie wil een financiële bijdrage leveren om onze zaak tot een goed einde te brengen en de omgeving van Lathum gezond houden. Elke bijdrage is welkom op reknr  NL02INGB0007879876 t.n.v. Stichting Dorpsraad Lathum, onder vermelding van ‘procedure Raad van State’.   Wie wil een financiële bijdrage leveren om onze zaak tot een goed einde te brengen en de omgeving van Lathum gezond houden.

Mochten er vragen zijn dan zijn wij daarvoor natuurlijk altijd bereikbaar op info@dorpsraadlathum.nl

Wij zullen jullie de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte houden en over nieuwe ontwikkelingen informeren.

Alvast onze dank!

DORPSRAAD LATHUM