NieuwsVoortgang windmolens

Vooraankondiging zienswijze windturbines waterschap Rijn en IJssel

Zoals u weet is er in juni door de gemeente Duiven een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van twee windturbines nabij de schoorsteen van de AVR.

Hiervoor kunnen zienswijze ingediend worden en zoals eerder met de inwoners van Lathum besproken wordt deze door de dorpsraad voorbereid.

Deze zienswijze is, in overleg met een advocaat, bijna afgerond. Binnenkort zullen wij deze via de website publiceren en wordt u geïnformeerd hoe u deze kunt mede ondertekenen.