Ds JonkersschoolNieuws

Wat komt er na de Ds Jonkersschool?

In de zomer van 2021 sluit de ds. Jonkersschool helaas definitief de deuren. Het gebouw en het terrein rond de school vervalt dan officieel weer aan de gemeente Zevenaar. Ook de aanliggende sport- en speelvelden kunnen misschien een andere functie krijgen. Of ze blijven zo. Jullie stem is daarin belangrijk!
De school heeft nu een belangrijke verbindende functie binnen het dorp. Ouders ontmoeten elkaar en kinderen spelen er tijdens en buiten de schooluren. Daarnaast wordt de locatie ook gebruikt voor verschillende evenementen van de verenigingen die het dorp rijk is zoals op Koningsdag en tijdens het Lathums feest. Maar ook de ligging van de school nabij de kerk is belangrijk en niet te vergeten: het is de entree van het dorp. De dorpsraad heeft akkoord van de gemeente Zevenaar om met voorstellen te komen over de nieuwe invulling van de school en de directe omgeving. Daarom organiseert de Dorpsraad als eerste stap een inspiratiemiddag op 26 september. Ze nodigt daarom alle inwoners van Lathum van harte uit om samen na te denken over een nieuwe bestemming voor de school en de directe omgeving. Gezamenlijk willen wij tot goede ideeën komen voor deze bijzondere locatie in het dorp.  Daarna moet gekeken worden welke ideeën haalbaar zijn en zullen er plannen worden gemaakt. We hopen dat het leidt tot duurzame plannen waar het dorp over 20 jaar nog trots op is en dat de plek ook dan het kloppend hart van ons dorp is.

De middag wordt begeleid door de ervaren en enthousiaste Saskia Croes van Feniks consult.
Namens de gemeente Zevenaar hebben in ieder geval de wethouder onderwijs Nanne van Dellen en de ambtenaar Leny Thuss toegezegd deel te nemen.

Datum:            26 september 2020

Tijd:                 14.00 uur (eindtijd is nog niet bekend)

Plaats:              ds Jonkersschool buitenterrein en schoolgebouw

Aanmelden:      info@dorpsraadlathum.nl of via de intekenlijst bij Kapsalon Judith

 

Ook wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen. Dat betekent het volgende:

  • Deelname is uitsluitend voor inwoners van Lathum: dorpskern, Groenestraat, Koestraat, Bandijk, Brinkenweg, Uurlingstraat, Koppenwaard en Huis te Lathumweg.
  • Vooraf aanmelden is noodzakelijk zodat wij weten op hoeveel mensen wij de Corona protocollen moeten afstemmen.
  • Heb je je niet vooraf aangemeld en wil je toch meedoen, dan wordt ter plaatse bekeken of er nog een plek vrij is.
  • De richtlijnen waar wij ons aan moeten houden worden in een protocol gevat. Alle deelnemers worden op de hoogte gebracht van dit protocol en we vertrouwen erop dat een ieder er zich ook daadwerkelijk aan houdt.

Het definitieve programma en het coronaprotocol worden na de aanmelding per e-mail aan je verstuurd en op de website van de Dorpsraad geplaatst.

Hopelijk tot ziens op 26 september.